III faasi pöördelise uuringu positiivsed andmed võivad parandada Hodgkini lümfoomiga patsientide ravi taset