Immunoteraapia saavutab läbimurdelise tulemuse Hodgkini lümfoomiga patsientidel