Uue epilepsiavastase ravimi efektiivsus ja ohutus selgus III faasi uuringus