Ravimiresistentsete bakterite genoomse järjestuse muutmine