Geenikontrollisüsteemi häired on vähi iseloomulik tunnus, leiab uuring