Heidab uut valgust emotsionaalsete hirmumälestuste kujunemisele