Leukeemiaga laste raviga seotud kognitiivsetes probleemides leiti võimalik geneetiline seos