Ettevõtte vastutus kergendab klientide reaktsioone halvale teenindusele