Valitsuse tervishoiukulud, mis on seotud emade suremuse määraga kogu ELis