USA-s vähenevad rassilised ja etnilised erinevused kiirabi osas