Keha külmasensor võib olla külmumise ja hüpotermia ravi võti