Tuvastati malaariaravimiresistentsuse põhjus Kagu-Aasias