Mõistmine, kuidas emotsioonid pärast terroriakte loksuvad