Ajusisese hemorraagia esinemissagedus Austraalias näib langevat