Vältige töövalu, kasutades esm alt inimeste arvutimudeleid