Madala arvutusoskusega inimesed suhtuvad soolevähi sõeluuringus osalemisse negatiivselt