Põllumajandustootjate turgude uuringud näitavad Salmonella, E. coli esinemist