Sihtotstarbeline ravi hertseptiiniga parandab oluliselt tema 2-positiivse rinnavähiga patsientide pikaajalist elulemust