Patsientide üldised infektsioonid, mis kanduvad üle sarnaselt haiglainfektsioonidega: uued leiud võivad aidata tuvastada ja vältida mitme ravimi suhtes resistentsete bakterite võimalikku epideemilist levikut