COVID-19 jaoks välja töötatud antikehade test, mis on tundlik, spetsiifiline ja skaleeritav