Telefonikõned loovad tugevamad sidemed kui tekstipõhine suhtlus